Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 30 (2024)


ENGINEERING MECHANICS 2024

30th INTERNATIONAL CONFERENCE
May 14 – 16, 2024, Milovy, Czech Republic
Editors: Vladimír Fuis and Petr Hájek

Copyright © 2024 Brno University of Technology, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, Brno

ISBN 978-80-214-6235-9 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

scientific commitee

keynote lectures

Hajžman M., Bulín R., Byrtus M., Dyk Š., Polach P., Rendl J., Smolík L., pages 18 - 23
Sant Z., pages 24 - 35

papers

Abramczyk I., Ligaj B., pages 38 - 41
Balážová R., Ferrari S., Hlinka J., Santus A., pages 42 - 45
Bayer J., pages 46 - 49
Blacha Ł., pages 50 - 53
Byrtus R., pages 54 - 57
Čada Z., Černák M., pages 58 - 61
Čada Z., Černák M., pages 62 - 65
Čečrdle J., Vích O., Stárek J., Vlach J., Kolář M., Šmíd M., pages 66 - 69
Červenka M., Koštial R., pages 70 - 73
Chudý D., Jegla Z., pages 74 - 77
Cimrman R., pages 78 - 81
Daxner J., Jegla Z., Zabloudil J., Babička Fialová D., Reppich M., pages 82 - 85
Dohnal J., Šebík M., pages 86 - 89
Duda D., Uruba V., Yanovych V., Klimko M., Tomášková T., Jeřábek M., Žitek P., Milčák P., pages 90 - 93
Dupal J., pages 94 - 97
Fischer C., Náprstek J., pages 98 - 101
Gzik-Zroska B., Joszko K., Stradomski G., Piątek A., Wolański W., Kawlewska E., pages 102 - 105
Hájek P., Horáček J., Švec J. G., pages 106 - 109
Havran E., pages 110 - 113
Hlavatý T., Isoz M., pages 114 - 117
Holesovský F., Hejna M., pages 118 - 121
Houfek M., Šimáček F., pages 122 - 125
Hračov S., Macháček M., pages 126 - 129
Hroncová D., Delyová I., Sivák P., Prada E., pages 130 - 133
Hrstka M., Bajer J., Hadaš Z., Sharif Khodaei Z., Aliabadi F., Kotoul M., pages 134 - 137
Hrubanová A., Thomková B., Košková O., Richtrová M., Borák L., Štourač P., Marcián P., pages 138 - 141
Isoz M., Gruber P., Ježek O., Kubíčková L., Gabriel D., Kaufman J., Brajer J., pages 142 - 145
Jančář R., Dlugoš J., Fridrichová K., pages 146 - 149
Kałaczyński T., Łukasiewicz M., Liss M., Mazurkiewicz A., pages 150 - 153
Khýr M., Plachá M., Hlavatý T., Isoz M., pages 154 - 157
Kolář D., pages 158 - 161
Komlev V., Machacek J., pages 162 - 165
Kovář J., Fuis V., pages 166 - 169
Krejsa J., Vechet S., Šnajder J., pages 170 - 173
Kubíčková L., Isoz M., pages 174 - 177
Kumar Y., pages 178 - 181
Ledvinková B., Hračov S., Macháček M., pages 182 - 185
Lukeš V., Rohan E., pages 186 - 189
Macháček M., Hračov S., pages 190 - 193
Marton M., Sokol M., Lamperová K., pages 194 - 197
Michálková A., Jegla Z., Krišpín J., Gross A., Reppich M., pages 198 - 201
Miková Ľ., Šarga P., Vagaš M., Prada E., Brada L., pages 202 - 205
Mrkos J., Horký P., Formánek M., pages 206 - 209
Náprstek J., Fischer C., pages 210 - 213
Němeček J., Němečková J., Němeček J., pages 214 - 217
Ondrášek J., pages 218 - 221
Panfilov I.A., Aizikovich S.M., Vasiliev A.S., pages 222 - 225
Pařez J., Vampola T., pages 226 - 229
Pásek M., Bébarová M., Christé G., pages 230 - 233
Pavlenko M.V., pages 234 - 237
Ples M., Wolański W., Sobkowiak M., pages 238 - 241
Polach P., Smolík L., Byrtus M., Hajžman M., pages 242 - 245
Rackovský D.M., Czakó A., pages 246 - 249
Radolf V., Horáček J., Košina J., pages 250 - 253
Raziyan M.S., Janusas G., pages 254 - 257
Rohan E., Naili S., pages 258 - 261
Slabý V., Bajer J., Hadaš Z., pages 262 - 265
Slowik O., Šomodíková M., Novák D., pages 266 - 269
Šnábl P., Procházka P., Uruba V., Pešek L., pages 270 - 273
Sochor O., Hrubanová A., Joukal M., Burša J., pages 274 - 277
Sokol M., Crespo-Sanchez S., Rodríguez-Paz M., Mazáčková K., Gogová Z., pages 278 - 281
Šorm F., pages 282 - 285
Sosna P., Hadaš Z., pages 286 - 289
Studeník O., Kotouč Šourek M., Isoz M., Kočí P., pages 290 - 293
Šulda J., Adámek V., pages 294 - 297
Thomková B., Hrubanová A., Košková O., Richtrová M., Skácel P., Štourač P., Marcián P., pages 298 - 301
Thomková B., Borák L., Podešva P., Podešva M., Joukal M., Marcián P., pages 302 - 305
Vacek V., Petrášek Š., Horvath J., pages 306 - 309
Vechet S., Krejsa J., Chen K.S., pages 310 - 313
Votava T., Marcián P., Borák L., Fuis V., Zikmund T., Kaiser J., Wolff J., pages 314 - 317
Wdowiak-Postulak A., Świt G., Krampikowska A., pages 318 - 321
Zabloudil J., Jegla Z., Daxner J., Babička Fialová D., Freisleben V., Reppich M., pages 322 - 325
Zeman R., Rudolf P., pages 326 - 329

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


Publication Ethics - Ethical guidelines for publication
Webmaster contact: admin@it.cas.cz

imce   Powered by Imce 3.20  © 2023, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0272s]