Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Modelování některých vad vnitřního ucha
Petr Janovský, Vojtěch Mišun
pages 105 - +9p., full text

Základním prvkem lidského sluchového orgánu, který zajišťuje frekvenční analýzu zvuku, je tzv. cochlea (hlemýžď). Tento článek se zabývá konečnoprvkovým modelem cochley a jeho parametry, potřebnými pro jeho funkci. Tento model byl vytvořen na základě teorie G. von Békésyho - běžící akustická vlna podél basilární membrány uvnitř v cochlee. Hlavním tématem tohoto článku je analyzovat některé chyby a defekty funkce cochley a jejich vliv na vnímání akustické vlny v uchu.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0209s]