Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Identifikace tření valivého vedení v posuvech nc strojů při kruhové interpolaci
Antonín Bubák
pages 11 - +10p., full text

V příspěvku je prezentován model třecí funkce, který byl odvozen pro sinusový pohyb NC osy obráběcího stroje s valivým vedením při kruhové interpolaci. Je zde popsán simulační model pohonu a regulace NC osy, podrobný postup identifikace třecí funkce a výsledky měření získané na vertikálním frézovacím centru MCFV 5050LN


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0271s]