Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Modelování a simulace zdrojové jednotky elektrocentrály
Jaroslav Kalous
pages 113 - +10p., full text

V příspěvku je uveden jednak model vznětového motoru a jednak model synchronního generátoru s permanentními magnety s identifikací jejich parametrů. Model synchronního generátoru s permanentními magnety byl verifikován na základě praktických měření experimentálního generátoru při chodu naprázdno, při chodu nakrátko a při čistě odporovém symetrickém zatížení různé velikosti. Dále příspěvek prezentuje ukázku výsledků simulace primární zdrojové jednotky elektrocentrály 3. generace, tvořené dieselelektrickým soustrojím a šestipulsním diodovým usměrňovačem.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0228s]