Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Posouzení manévru vozidla v souvislosti s analýzou dopravních nehod
Robert Kledus
pages 117 - +10p., full text

Při rekonstrukci dopravních nehod často vzniká potřeba analyzovat jízdní manévr vozidla a to buď v souvislosti s jízdou vozidla před kolizí nebo v souvislosti s analýzou technických možností řidiče kolizní situaci odvrátit. V literatuře pro znaleckou činnost jsou publikovány vzorce pro výpočet celkové doby manévru vozidla (jednoduché změny jízdního pruhu), kdy výpočet pohybu vozidla je simulován pohybem hmotného bodu. Příspěvek je zaměřen na příčnou dynamiky vozidla. Prezentovány jsou některé výsledky jízdních zkoušek, při kterých byl simulován jeden z charakteristických manévrů vozidla, kterým je změna jízdního pruhu resp. manévr vyhnutí se překážce. Měření byla prováděna pomocí optických snímačů od firmy Corrsys Datron a snímačů zrychlení a úhlových rychlostí. V příspěvku jsou porovnány teoretické a měřené průběhy příčného zrychlení a některé předběžné výsledky související se subjektivním ohodnocením dynamiky jízdy.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0222s]