Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Analogie lomového chování trhlin a ostrých vrubů
Jan Klusák, Zdeněk Knésl
pages 121 - +7p., full text

V příspěvku jsou prezentovány výsledky lineární elastické lomové mechaniky V-vrubů. Jsou formulovány obecné podmínky stability V-vrubů a diskutována jejich použitelnost. V tomto přístupu je trhlina považována za specielní případ V-vrubu s nulovým úhlem otevření. Na základě získaných výsledků je provedeno srovnání lomového chování V-vrubů a trhlin. Odvozené postupy a získané výsledky mají obecnou platnost a lze je použít při studiu lomového chování obecných singulárních koncentrátorů napětí.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0207s]