Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Diagram i-s vlhkého vzduchu a plynných paliv do tlaku 5 Mpa a teploty 1600°c
Václav Konečný
pages 127 - +5p., full text

K termodynamickému výpočtu kompresoru na stlačení vzduchu, plynové turbíny na zemní plyn ale i ventilátoru nebo ejektoru je je užitečný nebo až nepostradatelný i-s diagram vzduchu a spalin. Navrhuje se konstrukce i-s diagramu spalin plynných paliv, která zahrnuje interval součinitele přebytku vzduchu odjedné do nekonečna nebo jinak stechimetrické spaliny až vzduch. Platnost i-s diagramu se omezuje tlakem 5 MPa, aby bylo možné stanovit měrnou entalpii jen v závislosti na teplotě, a nejvyšší teplotou 1600°C, aby nebylo nutné brát v úvahu disociaci CO2 a H2O.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0215s]