Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Krátkodobé turbulentní rozruchy při pulzačním proudění
Josef Kořenář
pages 131 - +9p., full text

Při pulzačním proudění v trubicích v blízkosti přechodové oblasti mezi laminárním a turbulentním režimem proudění vznikají v kapalině krátkodobé turbulentní rozruchy, které trvají jen po část periody. Jejich počátek, doba trvání, průběh intenzity a konec v rámci periody závisí na parametrech toku jako je střední Reynoldsovo číslo, Womersleyovo číslo a průtokový poměr. Tyto rozruchy byly analysovány v rozsahu Res= 1000 až 5000, a= 7 až 16 a A.=0,9 a 0,45.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0234s]