Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Optimalizace vlastností magnetické spojky s permanentními magnety
Petr Krejčí, Čestmír Ondrůšek
pages 139 - +10p., full text

Předkládaný příspěvek se zabývá problematikou optimalizace vlastností magnetické spojky, která je v uspořádání s vnějším rotorem s permanentními magnety a vnitřním rotorem pasivním. Optimalizace je prováděn pouze na vnitřním rotoru, kde se optimalizuje šířka a výška zubu. Dále se pomocí genetického algoritmu provádí návrh vhodného tvaru celého zubu za účelem dosažení maximálního přenášeného kroutícího momentu. Jako model spojky je zde použit parametrický model v prostředí MKP - ANSYS.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0250s]