Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Problematika kvality MKP modelů lidských tkání automaticky vytvořených z CT/MR dat
Přemysl Kršek
pages 141 - +6p., full text

Při automatické tvorbě MKP modelů lidských tkání z CT/MR dat je kvalita sítě jednou z nejdůležitějších charakteristik, které ovlivňují jejich praktické použití v biomechanice při výpočtovém modelování. V článku jsou rozebrány dva hlavní faktor, které negativně ovlivňují kvalitu modelů. Je také navržena metoda pro zlepšení jejich kvality a představeny výsledky.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0237s]