Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Doménové dekompozice na heterogenních svazcích počítačů
Jaroslav Kruis, Zdeněk Bittnar
pages 143 - +9p., full text

Příspěvek se zabývá využitím jednoho druhu paralelních počítačů-svazků při řešení rozsáhlých úloh mechaniky. Svazky počítačů jsou obvykle heterogenní a to s sebou přináší problémy. Soustavy algebraických rovnic se řeší duální doménovou dekompozicí. Pozornost je zaměřena na rovnoměrné vytížení všech procesorů nutné k dosažení požadovaných zrychlení. Na jednoduchých přlkladech dekompozice se studují odchylky od rovnoměrného vytížení procesoru a jsou uvedeny alternativní návrhy dekompozice vedoucí k lepším výsledkům pro studovaný příklad.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0203s]