Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Porovnání odezvy vynuceného ustáleného kmitání středu hřídele rotoroé soustavy s kluzným ložiskem vycházející z Reynoldsovy a Navier-Stokesovy rovnice tekutiny
Petr Kučera, Eduard Malenovský, František Pochylý
pages 151 - +10p., full text

Problémem je matematické modelování kluzného ložiska na rotorové soustavě. Nový přístup vychází z Navier-Stokesovy rovnice tekutiny, podporován rovnicí kontinuity a Bézierovými tělesy. V tomto příspěvku je věnována pozornost řešení matematického modelu ložiska v kolmých a zejména v bezrozměrných souřadnicích. Do příspěvku byla zařazena modelová úloha, ve které matematicky modelujeme trajektroii středu hřídele pod kluzným ložiskem, kde je výpočet proveden v bezrozměrných souřadnicích.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0229s]