Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Použití identifikačních metod v resonanční ultrazvukové spektroskopii
M. Landa, J. Kozánek, I. Zolotarev, J. Plešek
pages 155 - +8p., full text

Pro studium krystalů nových materiálů je nutné znát atomární strukturu deňnovanou pozicí atomů při minimální volné energii a tvar funkce volné energie v okolí tohoto minima, daného elastickými konstantami. Elastické konstanty, jakožto derivace volné energie, mají vztah k základním termodynamickým vlastnostem materiálu. Jejich závislosti na teplotě a aplikovaném napětí jsou rovněž významnými charakteristikami fázových transformací materiálu


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0204s]