Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Q-learning: control of asynchronous electrlc motor
Tomáš Marada
pages 171 - +11p., full text

Tento článek obsahuje numerické experimenty, popisujicí nastaveni parametrů Q-učeni pro řízeni asynchronniho elektromotoru. Citem je stanovit velikost a strukturu stavového prostoru, vhodně zvolit optimálni akce pro řízeni a dále určit odměnu pro posilovací funkci. V závěru je provedeno porovnáni s klasickým PID regulátorem.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0225s]