Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Návrh orientace vrstev laminátové desky maximalizující míru tuhosti
T. Mareš, St. Holý
pages 173 - +6p., full text

Práce popisuje deformační přístup k návrhu orientace jednotlivých ortotropních vrstev příčně zatížené prostě podepřené kompozitní (laminátové) desky. Cílem práce je určení orientace jednotlivých vrstev mající za následek minimální hodnotu jisté míry tuhosti desky daných rozměrů, daných elastických vlastností ortotropních vrstev při daném příčném zatížení. Mírou tuhosti je zde volen skalární součin příčného zatížení a příčné deformace střední plochy. Při výpočtu byla uvažována laminátová deska symetrická vzhledem ke střední rovině. Na rozdíl od běžného přístupu k podobným úlohám, kde se bere v úvahu pouze takzvaný vyrovnaný (balaced) laminát, zde tento předpoklad opouštíme, čímž se zvyšuje škála možných variant návrhu a tedy, matematickým jazykem řešeno, hledáme silnější řešení. V článku je uveden postup vedoucí ke konečné formalizaci optimalizační úlohy, metoda jejího řešení a představení získaných výsledků.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0212s]