Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Omezení vlivu singularit při posuzování neuro-fuzzy modelu
Pavel Miček
pages 183 - +6p., full text

Při vytváření neuro-fuzzy modelů je možné narazit na obtíže spojené s existencí singularity v oblasti popisované modelem. Model je pak v oblasti singularity značně nepřesný. Jednou z možností, jak se se singularitou vyrovnat je redukce oblasti popisované modelem tak, aby do ní singularita nespadala. Pro účely neuro-fuzzy modelování v Matlabu byl vytvořen algoritmus, který příslušnou redukci pracovního prostoru provádí. Tento článek popisuje algoritmus redukce pracovního prostoru a seznamuje s výsledky jeho použití.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0224s]