Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Snížení přestupu tepla a tlakových ztrát přísadou micelárního aditiva při proudění vody v kruhově zakřivené trubce.
V. Mík, J. Myška, J. Kořenář
pages 185 - +5p., full text

Experimentálně byla sledována změna přestupu tepla při proudění vody a vody s různými koncentracemi micelárního aditiva v kruhově zakřivené trubce. Měření bylo provedeno při konstantním tepelném toku stěnou q = 50 a 75 kW/m2 a v rozsazích Re = 10 600 - II 000 a teplotách od 15°C do 55°C. Ze zjištěných průběhů přestupu tepla podél šroubovicově zakřivené trubky při proudění vody a vody s přísadou aditiva byla vyhodnocena míra snížení přestupu tepla způsobená aditivem. Současně byly měřeny změny tlakových ztrát, které byly porovnány se změnami přestupu tepla.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0256s]