Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Vlny v materiálech s kubickou anizotropií
Jan Červ
pages 19 - +8p., full text

V příspěvku jsou studovány zákonitosti při šíření harmonické elastické vlny v kubickém prostředí. Nejprve jsou odvozeny vztahy pro fázové rychlosti a polarizační vektory kvazipodélných a kvazipříčných vln šířících se v obecném směru v rovinách typu (l 1 Oj. Pakje v prostředí Matlab sestaven a odladěn program umožňující řešit numerickou cestou ryše uvedenou problematiku pro obecný směr vlnového vektoru.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0200s]