Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Využití kompozitů při konstrukci tlumičů hluku
J. Ondrouch, J. Kaňák
pages 201 - +4p., full text

Příspěvek se zabývá problematikou kompozitových tlumičů v přímé souvislosti s akustickým vyzařováním modelu. Nadměrné akustické vyzařování strojů lze eliminovat instalací vhodných tlumičů. Do této oblasti je orientován CEZ 011, v rámci kterého referát vznikl. Postupy měření a vyhodnocování, které jsou uvedeny v příspěvku, vycházejí z grantu GAČR reg. čís. 101/97/0462 a jsou zpřesněny využitím nových poznatků a vybavení. Příspěvek popisuje konkrétní účinky kompozitových tlumičů na akustické vyzařování modelu tvaru mezikruhové desky při dvou druzích buzení - rázovém a náhodném. Na základě provedených měření byla vybrána vhodná kritéria hodnocení a byla provedena velmi podrobná analýza účinků tlumičů na model. Pro posouzení opakovatelnosti měření byl každý tlumič postupně namontován a změřen dvakrát. Nezávisle na akustických měřeních byla při totožné montáži tlumiče (i u samostatného modelu bez tlumiče) provedena měření vibrací při náhodném buzení, ze kterých byly určeny vlastní frekvence a tlumení na nich. Pro doplnění byly výsledky těchto měření porovnány s výsledky akustických měření. Výsledky měření velmi podrobně popisují vlastnosti jednotlivých kompozitových tlumičů i rozdíl jejich účinků podle druhu buzení (rázové a náhodné) a mohou posloužit jako vodítko při návrhu tlumičů konkrétních strojních součástí v technické praxi.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0276s]