Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Ložiskové proudy v elektrických strojích
Miroslav Patočka
pages 209 - +7p., full text

Článek se zabývá problematikou parazitních ložiskových proudů v elektrických strojích. Důraz je kladen na jýzikální mechanismus poškození ložiska průtokem elektrického proudu. Jsou uvedeny experimentální výsledky, na jejichž základě je formulována hypotéza mechanismu poškození, která je poněkud odlišná od běžně přijímané představy elektrického průrazu tenké vrstry maziva na povrchu valivé dráhy ložiska.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0244s]