Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Elektrický skútr s asynchronním motorem
Dalibor Červinka, Pavel Vorel
pages 21 - +9p., full text

Příspěvek je věnován konstrukci elektrického skútru s nizkonapěťovým asynchronnim pohonem. Shrnuje základni dosahované elektrické a mechanické parametry. Skútr byl konstruován na ÚVEE s využitím zkušenosti z předchozi konstrukce elektrického kola. Pozornost je věnována provedeni mechanické konstrukce skútru - zvláště začleněni baterii, měniče, motoru a uspořádáni převodových mechanismů. Dále je popsáno mechanické ovládáni elektronických regulačnich prvků pohonu tj. plynu a rekuperačni brzdy. V příspěvku je řešena otázka volby počtu pólů, typové velikosti a napěťově - kmitočtových poměrů použitého asynchronniho stroje. Pozornost je věnována elektrickým parametrům silového obvodu trojfázového střídače s tranzistory MOS-FET a také základnim parametrům digitálnich řídicich obvodů střídače. Ty realizuji řízeni momentu motoru při optimalizaci účinnosti systému střídač + motor v širokém rozsahu otáček a momentu. Část příspěvku je věnována dosahovaným uživatelským parametrům stroje a zkušenostem s jeho provozem. Je nastiněno srovnáni s předešlou konstrukci elektrického kola. V závěru jsou rekapitulovány hlavni nedostatky dosavadni konstrukce ajsou popsány tendence dalšiho vývoje


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0230s]