Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Magnetická ložiska
Miroslav Patočka, Petr Huták
pages 211 - +6p., full text

Článek se zabývá návrhem struktury řízení elektromagnetů pro magnetickou levitaci a zvláště magnetů pro magnetická ložiska. Na základě vlastností matematického modelu elektromagnetu popsaného v navazujícím článku tohoto sborníku byla navržena optimální regulační struktura pro polohové zpětnovazební řízení. Tato regulační struktura byla úspěšně optimalizována a výpočtově modelována v prostředí Matlab - Simulink. Získané poznatky lze využít k navrhování vhodné regulační struktury a k syntéze regulátorů pro polohovou regulaci levitačního elektromagnetu.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0227s]