Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Startérgenerátory v osobních automobilech
Dalibor Červinka
pages 23 - +6p., full text

Článek se zabývá problematikou sdruženi funkce startéru a alternátoru do jediného stroje, tzv. startérgenerátoru přímo na klikovém hřídeli spalovacího motoru (bez převodu). Napěťová napájecí hladina palubni sitěje 36/42V V článku jsou vymezeny elektromechanické požadavky na systém a rozebrány systémové možnosti řešeni. Dále je popsáno konkrétni realizované řešeni se synchronnim strojem prezentovány poznatky jak o asynchronni, tak předevšim o synchronni variantě, ziskané na základě praktických zkoušek obou řešeni.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0205s]