Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Rekonstrukce pohybu automobilu na základě měřených signálů
Petr Porteš
pages 235 - +8p., full text

V příspěvku jsou presentovány výsledky prácí, jejíchž cílem bylo, na základě změřených signálů získat co nejúplnější informaci o pohybu vozidla. Důraz byl kladen zejména na rekonstrukci polohy karosérie vozidla v prostoru, úhlů směrových úchylek na nápravách a v těžišti, podélného a příčného zrychlení. Presentovány jsou výpočty založené na zpracování jednak výstupních veličin z optických snímačů od firmy Datron-Corrsys, GmbH, a jednak ze snímačů zrychlení a úhlových rychlostí. Pro analýzy byly využity signály naměřené při manévru osobního automobilu na zkušební dráze uspořádané podle podmínek normy /SO/WD 3881-2 s nájezdovou rychlostí 50 kmih.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0242s]