Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Elastomery: konstitutivní modelování, identifikace materiálových parametrů a porovnání s experimentem
Alena Poživilová, Jiří Plešek
pages 239 - +9p., full text

V příspěvku je porovnána logaritmická formulace pro modelování pryžových materiálů s klasickými materiálovými modely. Na příkladu jednoosé napjatosti a čistého smyku jsou ukázány rozdíly obou formulací. Dále jsou obě použité metody použity pro numerické simulování experimentální tahové a tlakové zkoušky a smyku. Je ukázáno, že logaritmická formulace vystihuje v měřené oblasti stejně dobře nebo i lépe, než klasický neo-Hookeův a Rivlinův-Mooneyův materiálový model. Výhodou logaritmické formulace oproti Rivlinova-Mooneyova modelu je potřeba identifikovat z experimentů pouze jeden materiálový parametr.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0214s]