Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Parametrizácia v detekcii poškodenia mechanickej sústavy so skrutkovými spojmi, korekcia matematického modelu
Kvetoslav Čižmár, Ladislav Starek
pages 25 - +10p., full text

Vibrodiagnostické metódy založené na využiti dynamických vlastnosti mechanických sústav (MS) predpokladajú možnosti detekeie poškodenia na základe zmien práve týchto údajov. V pripade tzv. "model based" metód, teda metód využivajúeich matematický model MS, je jedným z rozhodujúeich kritérii korektnosti vibrodiagnostického procesu práve miera zhody medzi analytickým modelom a experimentálne ziskanými údajmi, ktoré popisujú nepoškodený stav mechanickej sústavy. Tento prispevok je pokračovanim úlohy ktorej eieľom bolo zabezpečenie množiny experimentálnych dát, s eieľom ďalšieho využitia v proces och korekeie modelu a detekeie poškodenia. Konkrétne je venovaný otázke korekeie matematického modelu nepoškodenej MS so skrutkovými spojmi. detekci a poškodenia, metóda konečných prvkov, parametrizácia, skrutkový spoj


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0227s]