Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Vliv deformační rychlosti na zpevňování mikrolegované oceli ve formě drátového polotovaru z hlediska následného tváření zastudena
Stanislav Rusz, Tibor Donič
pages 253 - +9p., full text

Nízkouhlíkové oceli s mikropřísadami, zvláště B a Cr jsou stále šířeji používány k výrobě vysokopevných spojovacích součástí zejména v automobilovém průmyslu. Jako výchozí polotovar pro výrobu je používan tažený drát. Spojovací elementy (upínací šrouby motorů, převodovek ap.) jsou namáhány vysokým dynamickým zatížením. Z tohoto důvodu jsou je ověřována u polotovarů jejich tvařitelnost pomocí dynamických tahových a zejména pěchovacích zkoušek tvařitelnosti. V příspěvku je provedená analýza klasických pěchovacích zkoušek (trhací zařízení) a zkoušek dynamických (vačkový plastometr) mikrolegované oceli na bázi Mn - B. Zkoušky byly provedeny pro válcovaný a tažený drát s cílem porovnání dosažených výsledků průběhů přetvárných odporů při různých velikostech deformačnchí rychlostí.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0226s]