Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Výpočtové modelování páteřního prvku s aplikovaným fixátorem
Marcela Šlechtová
pages 275 - +8p., full text

Příspěvek se zabývá deformačně - napjatostní analýzou páteřního prvku s aplikovaným krčním fixátorem. Deformačně - napjatostní analýza je řešena výpočtovým modelováním metodou konečných prvků. Dílčí výpočty jsou řešeny pomocí výpočtového systému ANSYS 5.7. V závěru příspěvku je zhodnocen současný stav rozpracování a naznačen další postup prací.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0214s]