Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Predikce pohotovosti mechanických systémů
Zdeněk Vintr
pages 303 - +10p., full text

Při návrhu mechanických systémů skládajících se z řady relativně samostatných subsystémů se často můžeme setkat s požadavkem predikce výsledné úrovně spolehlivosti charakterizované pohotovostí systému. Jednou z možných cest je odhad vycházející ze známé, případně odhadnuté úrovně pohotovosti jednotlivých subsystémů. Tento postup je založen na matematickém modelování závislosti výsledné pohotovosti systému na pohotovosti jednotlivých subsystému. Při tvorbě těchto modelů se v zásadě dají použít dva přístupy. První je založen na analýze prostoru stavů (náhodné procesy Markovovského typu) a druhý vychází z analytického vyjádření závislostí mezi ukazateli bezporuchovosti a udržovatelnosti systému a jeho subsystémů. Článek popisuje obě metody a analyzuje možnosti praktického použití přibližných výpočtových vztahů, které jsou v odborné literatuře publikovány jako výsledek analýzy prostoru stavů v případě prostého procesu obnovy u systému jehož subsystémy jsou z hlediska spolehlivosti uspořádány sériově. Praktické použití prezentovaných postupů je demonstrováno na příkladu odhadu pohotovosti poháněcí soustavy těžkého pásového vozidla.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0220s]