Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Vliv vybraných parametrů na chování lyže pro jízdu po trávě
Radek Vlach, Milan Chalupa, Vladimír Kotek
pages 309 - +10p., full text

Příspěvek navazuje na výsledky, kterých bylo dosaženo již dříve a byly publikovány již v minulém a předminulém roce. Cílem bylo vytvořit výpočtový model, popisující co nejreálněji chování lyže. Proto byla velká část práce věnována na doladění modelu, který by umožňoval provádět analýzy chování lyže při změnách zvolených parametrů. Pro výpočtové modelování byl stejně jako již dříve použit systém PRO/MECHANICA verze 18.0 a to především jeho modul "motion". výpočtový model je tvořen vedením, po kterém se pohybují jednotlivé články spojené mezi sebou pásem. Struktura článku je dosti složitá, proto byla provedena určitá zjednodušení, zejména co se týče geometrie. Provedená zjednodušení by však neměla mít podstatnější vliv na celkové chování modelu. Vzhledem ke složitosti řešeného problému byl v modelu ponechán pouze jeden kompletní článek, další byly nahrazeny pouze jedním tělesem adekvátních rozměrů a tvaru. V místě kontaktu kladek s vedením byly nadefinovány vhodné vazby zabezpečující potřebné vlastnosti kontaktu.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0235s]