Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Modelování vokálního traktu člověka s uvažováním rozštěpu patra pomocí mkp
K. Dedouch, J. Horáček, T. Vampola, L. Černý
pages 35 - +8p., full text

V příspěvku jsou uvedeny výsledky akustické modální analýzy výpočetního modelu vokálního traktu člověka, který odpovídá fonaci české samohlásky / a ! Konečněprvkový model supraglotického prostoru byl vytvořen na základě dat, získaných ze snímků z magnetické rezonance. Cílem modální analýzy bylo vyšetření vlivu velikosti plochy rozštěpu patra na hodnoty vlastních frekvencí, které odpovídají jednotlivým formantům. Získané výsledky byly porovnány s velikostmi vlastních frekvencí, které odpovídají zjednodušenému původnímu výpočetnímu modelu vokálního traktu člověka.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0227s]