Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Měřící box pro diagnostiku dynamických parametrů vozidla při jízdě
Aleš Dočkal , Miroslav Hédl, Ivan Mazůrek, Vladislav Singule
pages 41 - +4p., full text

Příspěvek popisuje koncepci měřícího boxu, vyvíjeného na ÚK FSI VUT v Brně pro účely snímání dynamických parametrů jedoucího vozidla. K měření se využívají tři snímače zrychlení ADXL 105 firmy Analog Devices a tři snímače úhlové rychlosti ENV 05 firmy Mura ta. Pro ilustraci jsou uvedeny některé výsledky měření dynamických parametrů motocyklu. Získané výsledky dokazují správnost zvolené metodiky měření a vyvinutého software měření.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0236s]