Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

K modelování vnitřní dynamiky čelního soukolí s šikmými zuby
Zdeněk Doležal
pages 43 - +8p., full text

V příspěvku jsou uvedeny ukázky výsledků měření dynamických vlastností reduktoru leteckého turbovrtulového motoru M601, získané v rámci vývojových prací na specielním zkušebním stavu. Z uvedených experimentálních výsledků je zřejmé, že zdroje vnitřního vysokofrekvenčního buzení čelního soukolí s šikmými zuby nelze pokládat tak jako dosud ve všech známých publikacích jen za pouhé a relativně jednoduché funkce času. Tyto zdroje buzení jsou nesporně i velmi významnou funkcí síly zatěžující ozubení, což musí být při modelování vnitřní dynamiky čelních soukolí s šikmými zuby respektováno.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0239s]