Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Návrh na omezení kmitů štíhlé ocelové zvonice
O. Fischer, M. Pimer
pages 47 - +9p., full text

Nově postavená štíhlá ocelová zvonice s jedním zvonem rjJ 0.75 m a hmotě 176 kg, zvonícím 70 údery za minutu vykazovala při zvonění dobře pozorovatelné torzní kmity. Její ocelová část o ryšce 20 m spočívá na betonové spodní stavbě tvaru bloku o výšce 5 m a má příčný řez tvaru pravoúhlého rovnoramenného trojúhelníka s ramenem 2.30 m. Její 3 nárožníky jsou z úhelníků, vodorovné příčky, navzájem vzdálené 2. 75 m. Diagonály, které by zajistily dostatečnou torzní tuhost věže, byly vynechány kvůli splnění záměru architekta. Konstrukce je svařovaná. Výpočet i měření na zvonici ukázaly, že vyšší složka budící síly kývajícího zvonu (1.745 Hz) je blízká jedné vlastní frekvenci věže, právě té, která přísluší torznímu tvaru. K omezení těchto kmitů byla navržena dvojice kulorych pohlcovačů umístěných v blízkosti rohů trojúhelníka. Každá z koulí má hmotu 315 kg a je uložena v míse tvaru kulového vrchlíku o poloměru 0.276 m. Navrhovaný tlumící systém je v současné projektován.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0224s]