Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Pravděpodobnostní posuzování provozuschopnosti konstrukce s přípustným dosažením mezního stavu
Vladimír Bína, Ondřej Bielak
pages 5 - +10p., full text

U řady konstrukčních systémů lze během provozu připustit určitý počet poruch. Predikce životnosti s použitím deterministických postupů je prakticky nepoužitelná, protože koeficienty bezpečnosti jsou naopak určeny k zajištění bezporuchového provozu. Předložená metodika posuzování životnosti je proto založena na pravděpodobnostních principech - stochastický zákon kumulace poškozování při creepu, metody Monte Carlo. Výsledkem výpočtů jsou rizika jednotlivých poruch a na základě analýzy jejich frekvence je určována životnost.Na výpočet životnosti navazuje provozní statistická kontrola životnosti.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0221s]