Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Intenzivní kmitání nosníku pod rychle jedoucí soustavou sil
L. Frýba, C. Fischer
pages 53 - +9p., full text

Nosník zatížený pohybující se soustavou sil byl řešen metodou integrálních transformací a výsledek je vyjádřen v kompaktní formě. Výpočet průhybu, ohybového momentu a svislého zrychlení byl proveden pro betonové a ocelové mosty o rozpětí 5 až 50 m za působení tří vysokorychlostních vlaků při rychlostech 5 až 500 kmih. Ohybové momenty byly roztříděny metodou rain-flow. V práci se ukazuje vliv některých parametrů na dynamické přírůstky průhybů a spektra napětí železničních mostů.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0231s]