Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Zkušenosti z měření výrobních nepřesností na kontaktních plochách dříku a hlavice kyčelní endoprotézy a jejich modelování
Vladimír Fuis, Pavel Hlavoň
pages 59 - +7p., full text

Při posouzení spolehlivosti keramických bioimplantátů - konkrétně hlavice totální kyčelní endoprotézy, je velmi důležité analyzovat pokud možno všechny faktory, které mohou vést ke vzniku tahových napětí v analyzovaném tělese. Z předcházejících studií vyplývá, že výrobní nepřesnosti na kuželovém kontaktním spojení hlavice a dříku mohou výrazně zvýšit tahovou napjatost a tím snížit spolehlivost celého implantátu. Uvažované výrobní nepřesnosti však byly pouze modelové, konkrétně odchylka od nominální kuželovitosti (dvě varianty), odchylka typu ovalita a interakce uvedených výrobních nepřesností. V realitě však jsou na kontaktních površích hlavic a dříků přítomny stochastické výrobní nepřesnosti. Problematikou jejich měření na různých měřících zařízeních a jejich vyhodnocováním a modelováním se zabývá tento příspěvek.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0207s]