Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Dynamické jevy v hydraulickém ložisku
Pavel Hlavoň, Lubomír Houfek
pages 71 - +6p., full text

Hydraulická ložiska jsou speciálním typem strojních soustav, která se v praxi poměrně často vyskytují. Na rozdíl od hydrodynamických tlumičů se ve spektru hydraulických ložisek vyskytují významné nestability typu subharmonických vibrací na necelé polovině otáčkové frekvence rotoru, známé jako tlučení oleje a víření oleje. Tento příspěvek je orientován na experimentální analýzu těchto nestabilních vibrací.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0255s]