Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Vliv tvaru budícího pulzu na šíření napěťových vln v tlusté desce
Petr Hora
pages 75 - +10p., full text

V příspěvku je vyšetřován vliv tvaru budícího pulzu na šíření napěťových vln v tlusté desce. Šíření napěťových vln v tlusté desce je podstatně ovlivněno geometrickou disperzí, která se projevuje rozšiřováním vlnového balíku v prostoru i času. Je ukázáno, že trvání vlnového balíku se zvětšuje lineárně se vzdáleností, po kterou se vlna šíří, a dále že trvání vlnového balíku závisí na vstupním signálu, tj. budícím pulzu Pro případ ocelové desky jsou parametry vstupního signálu (obálka, modulační frekvence a počet pulzů) optimalizovány tak, aby se vliv disperzního chování projevoval minimálně a dosáhlo se tak maximální rozlišitelnosti na velké vzdálenosti, což je velice důležité pro NDT metody využívající vlny vedené vlnovodem, tzv. "guided waves".


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0228s]