Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Závislost konstitutivních rovnic lidské věnčité tepny na věku
Lukáš Horný, Jaroslav Valenta, Karel Vítek, Otmar Kittnar
pages 79 - +3p., full text

Cílem našeho výzkumu bylo sestavení nelineární závislosti úhlu rozevření na věku člověka, zjištění závislosti napěťově deformačních charakteristik věnčitých tepen na věku. Jsou prezentovány konstitutivní rovnice pro obvodový směr u obou pohlaví. Je zřetelný nárůst tuhosti s věkem u obou pohlaví. Pro věkovou skupinu 35-45 let dochází ke stupňovitému skoku


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0219s]