Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Matematický model membránového čerpadla pro biomedicínské účely.
H. Chlup, Z. Kratochvíl, J. Pražák, J. Musil
pages 97 - +6p., full text

Předkládaný příspěvek se zabývá tvorbou zjednodušeného matematického modelu pneumaticky poháněného biomedicínského membránového čerpadla na základě experimentálně získaných vazeb. Dle nabytých poznatků byl sestavován matematický model čerpadla, ve kterém je na základě rozkladu záznamů signálů vstupních a pohonných veličin usuzováno na průběh veličin výstupních. Tento model se zabývá analýzou signálu sledovaných veličin. Na základě zvoleného algoritmu je možno vytvořit matematický model prvku, který je energetickým zdrojem ve sledovaném systému, a to rozborem signálu vstupních, výstupních a pohonných veličin.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0218s]