Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 8 (2002)


INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002

ENGINEERING MECHANICS 2002

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 13 – 16, 2002, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí

Copyright © 2002 Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Bruno University of Technology, Brno

ISBN 80-214-2109-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Rychlokovací ventil u kovacích lisů
Antonín Bubák, Antonín Bubák ml.
pages x1 - +9p., full text

Příspěvek se týká návrhu, realizace a výsledků měřeni rychlokovaciho ventilu použitého u nového systému řízeni hydraulických lisů určených zejména pro technologii volného kováni. Systém spočivá v řízeni hlavniho pohybu lisu v průběhu kováni jen jednim tzv. rychlokovacim ventilem za trvalého připojeni zpětných válců k akumulátorům a konstantni dodávky pracovni kapaliny neodlehčovanými hlavnimi hydrogenerátory. Výsledným efektem je plynulý, bezrázový pohyb lisu s přibližně sinusovým průběhem. V příspěvku jsou dále uvedeny výsledky simulace rychlokovaciho ventilu řízeného rychlým proporcžálnim rozváděčem s využitím simulačniho programu DYNAST jakožto rysledky simulace pracovniho cyklu lisu při hlazeni. Tyto výsledky byly verifikovány výsledky měřeni provedených na skutečném zařízeni v provoznich podminkách.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.12  © 2019, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0200s]