Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 14 (2008)


ENGINEERING MECHANICS 2008

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 12 – 15, 2008, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Vladimír Fuis and Michal Pásek

Copyright © 2008 Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Prague

ISBN 978-80-87012-11-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

PROBLEM SITUATIONS WITH GRANT PROJECTS IN HUMAN BIOMECHANICS
Janíček P., Burša J., Fuis V., Pešlová F.
pages 106 - +6p., full text

V příspěvku jsou analyzovány dvě problémové situace, s kterými se setkáváme při podávání grantových projektů z biomechaniky člověka do Grantové agentury České republiky (dále GAČR) z hlediska jejich navrhovatelů. Odmyslíme-li různé subjektivní důvody neudělení, pak první problémovou situací je absence sekce „bioinženýrských věd“ v této agentuře a druhou existující názor, že bádání v těchto vědách nepatří do základního výzkumu, který GAČR preferuje. Následující text se uvedené skutečnosti snaží analyzovat.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.13  © 2020, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0283s]