Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 14 (2008)


ENGINEERING MECHANICS 2008

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 12 – 15, 2008, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Vladimír Fuis and Michal Pásek

Copyright © 2008 Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Prague

ISBN 978-80-87012-11-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

COMPUTATIONAL MODELLING OF FATIGUE CRACK PROPAGATION PATH IN GEARS
Ševčík M., Vrbka M., Hutař P., Náhlík L.
pages 224 - +12p., full text

V této práci bylo využito výpočtové modelování s pomocí MKP k simulaci šíření únavových trhlin v ozubených kolech s tenkým věncem. Na základě předpokladů lineárně elastické lomové mechaniky byl stanoven směr šíření a definován způsob poškození ozubeného kola. Na základě provedených simulací byla určena minimální tloušťka věnce ozubeného kola, kdy dojde k šíření trhliny pod zubem. Závěrem bylo provedeno srovnání numerického přístupu pomocí jednoparametrové lomové mechaniky a dvouparametrové lomové mechaniky (uvažující constraint před čelem trhliny) s experimentem. Ukázalo se, že uvážení vlivu constraintu zpřesňuje stanovení výsledného směru šíření trhliny a v některých případech může významně změnit předpokládanou dráhu šíření trhliny.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.13  © 2020, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0250s]