Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 14 (2008)


ENGINEERING MECHANICS 2008

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 12 – 15, 2008, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Vladimír Fuis and Michal Pásek

Copyright © 2008 Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Prague

ISBN 978-80-87012-11-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

TESTING OF SENSORS OF SMALL MOVEMENT AND PIEZOACTUATORS
Škuta J.
pages 228 - +5p., full text

Příspěvek popisuje metody testování snímačů malých posuvů s využitím piezoactuátoru P 842-40. Tyto snímače jsou určeny pro malé posuvy řádově o 60 μm. První část příspěvku je věnována základním vlastnostem použitých snímačů, akčnímu členu a technickým prostředkům, které jsou použity pro test. Část příspěvku je věnována popisu návrhu a tvorbě testovacího stavu. Na tomto stavu byly prováděny jednotlivá měření popisující vlastnosti daných technických prostředků. Bylo provedeno jejich následné vyhodnocení. Tyto výsledky budou použity při tvorbě složitějšího testovacího stavu.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.13  © 2020, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0240s]