Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 14 (2008)


ENGINEERING MECHANICS 2008

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 12 – 15, 2008, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Vladimír Fuis and Michal Pásek

Copyright © 2008 Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Prague

ISBN 978-80-87012-11-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

GENERATION OF ACTUATING SIGNALS FOR IDENTIFICATION OF MAGNETORHEOLOGICAL DAMPER
Votrubec R.
pages 270 - +13p., full text

V příspěvku je představena aplikace generátoru budicích signálů pro magnetoreologický tlumič. Tato aplikace byla vytvořena v prostředí LabView. Kromě standardních typů signálů jako jsou obdélníkové, harmonické, trojúhelníkové nebo parabolické signály, obsahuje aplikace i speciálně vytvořené varianty nespojitých signálů s hladkými průběhy svých derivací. Aplikace připravuje data pro měření na tlumiči, což představuje vytvoření souboru dat polohy a budicího proudu ve vzájemné synchronizaci.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.13  © 2020, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0267s]