Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 14 (2008)


ENGINEERING MECHANICS 2008

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 12 – 15, 2008, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Vladimír Fuis and Michal Pásek

Copyright © 2008 Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Prague

ISBN 978-80-87012-11-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

MULTIDIMENSIONAL CHARACTERISTIC OF DAMPER WITH MAGNETORHEOLOGICAL FLUID
Votrubec R.
pages 272 - +13p., full text

Příspěvek se zabývá identifikací statické charakteristiky magnetoreologického tlumiče. Tlumicí síla magnetoreologického tlumiče závisí na rychlosti pístnice a budicím proudu magnetického obvodu. Standardní tlumič ze sedačky automobilu byl přepracován tak, že místo vlastního řídicího obvodu byl připojen přímo na měřící kartu počítače. To umožňuje provádět na tlumiči libovolná měření. Zpracováním ustálených stavů z rozsáhlého souboru měření na tlumiči byla vytvořena statická charakteristika jako dvourozměrná funkce rychlosti a budicího proudu.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.13  © 2020, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0257s]