Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 14 (2008)


ENGINEERING MECHANICS 2008

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 12 – 15, 2008, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Vladimír Fuis and Michal Pásek

Copyright © 2008 Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Prague

ISBN 978-80-87012-11-6 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

MODIFICATION OF BODY SEGMENT TRANSFER FUNCTION WHILE VEHICLE DRIVING – PILOT STUDY
Drahorádová R., Drahorád M., Jelen K, Kubový P.
pages 52 - +8p., full text

V příspěvku je popsáno experimentální stanovení přenosové funkce segmentu lidského těla v závislosti na délce zatížení a její modifikace v důsledku působení monotonie a různých poloh těla. Jsou prezentovány výsledky a závěry z úvodních měření provedených v rámci výzkumu


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.13  © 2020, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0254s]