Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 15 (2009)


ENGINEERING MECHANICS 2009

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
May 11 – 14, 2009, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Jiří Náprstek and Cyril Fischer

Copyright © 2009 Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Prague

ISBN 978-80-86246-35-2 (printed, Extended Abstracts)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Effective control of CNS 700 SM shears motions
M. Prokeš, M. Formánek
pages 1057 - 1064, full text

Tento příspěvek se zabývá způsobem řízení pohybů hydraulických spotřebičů u nových semimobilních nůžek na zpracování kovového odpadu CNS 700 SM, které jsou vyráběné ve firmě ŽĎAS, a.s. Je zde předveden kompletní hydraulický systém nůžek, který zahrnuje pohon, systém zvedání a především řídící rozvod, který, díky své konstrukci, umožňuje účelné řízení všech pohybů hlavních dvojčinných přímočarých hydromotorů s využitím všech jejich pracovních ploch, minimalizaci časových ztrát, optimální nastavení a vyladění hydraulickoelektrického řízení pro klidné, plynulé a zároveň rychlé pohyby přímočarých hydromotorů. Příspěvek uvádí ukázku konstrukčního řešení hydraulického bloku, který zajišťuje nejen řízení jednotlivých pohybů, ale také dekompresi, hydraulickou aretaci, tlumení a ochranu proti multiplikaci hlavních hydraulických spotřebičů.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


imce   Powered by Imce 3.13  © 2020, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0373s]