Engineering Mechanics

International Conference

Proceedings Vol. 16 (2010)


ENGINEERING MECHANICS 2010

16th INTERNATIONAL CONFERENCE
May 10 – 13, 2010, Svratka, Czech Republic
;
Editors: Igor Zolotarev

Copyright © 2010 Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Prague

ISBN 978-80-87012-26-0 (printed)
ISSN 1805-8248 (printed)
ISSN 1805-8256 (electronic)

list of papers scientific commitee

Posouzení stability svahu nad starou hornickou činností s ohledem na provádění trhacích prací na lokalitě Vlastějovice
Svoboda B.
pages 173 - +15p., full text

Kamenolom Vlastějovice má v podloží stará důlni díla po tezbe magnetitu. Bylo nutno stanovit bezpečnou klenbu nad vytěženým ložiskem, kdy nedojde k zavalení a bude možno pomocí seismické tomografie stanovit skutečné geotechnické poměry. Výpočet bylo nutno provést i pro dynamické zatížení od clonových odstřelů.


back to list of papers

Text and facts may be copied and used freely, but credit should be given to these Proceedings.

All papers were reviewed by members of the scientific committee.


Publication Ethics - Ethical guidelines for publication
Webmaster contact: admin@it.cas.cz

imce   Powered by Imce 3.20  © 2023, Pavel Formánek, Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. [generated: 0.0284s]